Thursdayaŭdo, 6 majo 2021: Psalmoj 96 (95): 1-2a.2b-3.10.

Kantu al la Eternulo novan kanton; Kantu al la Eternulo, ĉiuj landoj. Kantu al la Eternulo, benu Lian nomon; Anoncu sian savon tagon post tago. Kantu al la Eternulo, benu Lian nomon; Anoncu sian savon tagon post tago. Kantu al la Eternulo; benu lian nomon. Anoncu lian savon, tagon post tago. Rakontu Lian gloron inter la nacioj; inter ĉiuj popoloj, Liaj mirindaj faroj. Diru inter la nacioj: La Eternulo estas reĝo. Li firmigis la mondon, ne kortuŝiĝu; Li regas la popolojn kun justeco.

Rimarkoj kaj preĝoj