Thursdayaŭdo, 7 oktobro 2021: Libro de Malachi 3: 13-20a.

Vi parolis kontraŭ Mi, diras la Eternulo, tamen vi demandas: Kion ni parolis kontraŭ vi? Vi diris: "Vane servas Dion, kaj kiel ni profitas, plenumante Lian ordonon, kaj irante en penta vesto respektante la Eternulon Cebaot? Ni prefere devas nomi la fierulojn feliĉaj; ĉar efektive malbonfarantoj prosperas, kaj eĉ tentas Dion senpune. " Tiam tiuj, kiuj timas la Eternulon, parolis unu kun la alia, kaj la Eternulo atentis; Kaj estis skribita antaŭ li libreto pri tiuj, kiuj timas la Eternulon kaj fidas Lian nomon. Kaj ili apartenos al Mi, diras la Eternulo Cebaot, Mia propra posedaĵo, en la tago, kiam mi agos. Kaj Mi kompatos ilin, kiel viro kompatas sian filon, kiu servas lin. Tiam vi denove vidos la distingon inter justuloj kaj malvirtuloj; Inter tiu, kiu servas al Dio, kaj tiu, kiu ne servas al li. Ĉar jen venas la tago, flamanta kiel forno, kiam ĉiuj fieruloj kaj ĉiuj malbonaguloj estos pajlo, kaj la tago, kiu venos, ekbruligos ilin, ne lasante al ili radikon nek branĉon, diras la Eternulo Cebaot. Sed por vi, kiuj timas mian nomon, ekestos la suno de justeco kun ĝiaj resanigaj radioj.

Rimarkoj kaj preĝoj