Thursdayaŭdo, 8 aprilo 2021: Agoj de la Apostoloj 3: 11-26.

Dum la kuracita kriplulo alkroĉiĝis al Petro kaj Johano, ĉiuj homoj rapidis miregante al ili en la enirhalo nomata "Salono de Salomono". Kiam Petro tion vidis, li alparolis la homojn: "Izraelidoj, kial vi miras pri tio, kaj kial vi rigardas nin tiel atente, kvazaŭ ni igus lin marŝi per nia propra potenco aŭ pieco? La Dio de Abraham, ( la Dio) de Isaak kaj (la Dio) de Jakob, la Dio de niaj prapatroj, gloris Sian servanton Jesuon, kiun vi transdonis kaj malkonfesis antaŭ Pilato, kiam li decidis liberigi lin. Vi malkonfesis la Sanktulon kaj Justulon. kaj petis, ke mortiginto estu liberigita al vi. La aŭtoron de vivo vi mortigis, sed Dio levis lin el la mortintoj; pri tio ni estas atestantoj. Kaj per fido al lia nomo, ĉi tiu viro, kiun vi vidas kaj konas, lia nomo plifortiĝis, kaj la fido, kiu trapasas ĝin, donis al li ĉi tiun perfektan sanon antaŭ ĉiuj vi. Nun mi scias, fratoj, ke vi agis pro nescio, kiel faris viaj estroj; sed Dio tiel agis plenumis tion, kion li antaŭe anoncis per la buŝo de ĉiuj profetoj, ke lia Mesio suferos. kaj konvertiĝu, por ke viaj pekoj estu forviŝitaj. " kaj por ke la Sinjoro donu al vi tempojn de refreŝiĝo kaj sendu al vi la Mesion jam nomumitan por vi, Jesuo, kiun la ĉielo devas ricevi ĝis la tempoj de universala restarigo, pri kiuj Dio parolis per la buŝo de siaj sanktaj profetoj de iam. Ĉar Moseo diris: Profeton kiel mi starigos por vi la Eternulo, via Dio, el inter viaj parencoj; al li vi aŭskultos ĉion, kion li diros al vi. Ĉiu, kiu ne aŭskultos tiun profeton, ekstermiĝos el la popolo. ' Cetere, ĉiuj profetoj, kiuj parolis, de Samuel kaj tiuj poste, ankaŭ anoncis ĉi tiujn tagojn. Vi estas la filoj de la profetoj kaj de la interligo, kiun Dio faris kun viaj patroj, kiam Li diris al Abraham: Per via idaro beniĝos ĉiuj gentoj de la tero. Por vi unue Dio levis Sian sklavon kaj sendis lin por beni vin deturnante ĉiun el vi de viaj malbonaj vojoj. "

Rimarkoj kaj preĝoj