Thursdayaŭdo, 8 julio 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Mateo 10: 7-15.

Jesuo diris al siaj apostoloj: "Dum vi iros, proklamu: La regno de la ĉielo alproksimiĝis." Kuracu la malsanulojn, relevu la mortintojn, purigu leprulojn, elpelu demonojn. Senpage vi ricevis; senpage vi devas doni. "Ne prenu oron aŭ arĝenton aŭ kupron por viaj zonoj; neniun sakon por la vojaĝo, nek duan tunikon, nek sandalojn, nek promenbastonon. La laboristo meritas sian gardadon. Kian ajn urbon aŭ vilaĝon vi eniros , serĉu indan homon en ĝi, kaj restu tie ĝis via foriro. Kiam vi eniros domon, deziru al ĝi pacon. Se la domo estas inda, via paco venu sur ĝin; se ne, via paco revenu al vi. " Kiu ne akceptos vin aŭ aŭskultos viajn vortojn – iru ekster tiun domon aŭ urbon kaj skuu la polvon de viaj piedoj. Vere, mi diras al vi, estos pli tolereble por la lando de Sodom kaj Gomora en la tago de juĝo ol por tiu urbo. "

Rimarkoj kaj preĝoj