Thursdayaŭdo, la 1-a de julio 2021: Genezo-Libro 22: 1-19.

Dio provis Abrahamon. Li vokis lin, "Abraham!" "Tie ĉi mi estas!" li respondis. Tiam Dio diris: "Prenu vian filon Isaak, vian solan, kiun vi amas, kaj iru al la lando Moria. Tie vi oferos lin kiel holokaŭston sur altaĵo, kiun mi montros al vi." Frumatene en la sekvanta mateno Abraham selis sian azenon, prenis kun si sian filon Isaak kaj du el liaj servantoj, kaj kun la ligno, kiun li tranĉis por la holokaŭsto, ekiris al la loko, pri kiu diris al li Dio. En la tria tago Abraham ekvidis la lokon de malproksime. Poste li diris al siaj servistoj: "Vi ambaŭ restas ĉi tie kun la azeno, dum la knabo kaj mi iras tien. Ni adoros kaj poste revenos al vi." Kaj Abraham prenis la lignon por la holokaŭsto kaj metis ĝin sur la ŝultrojn de sia filo Isaak, dum li mem portis la fajron kaj la tranĉilon. Dum la du marŝis kune, Isaak parolis al sia patro Abraham. "Patro!" li diris. "Jes, filo," li respondis. Isaak diris: "Jen la fajro kaj la ligno, sed kie estas la ŝafoj por la holokaŭsto?" Abraham respondis: "Filo," Dio mem donos la ŝafojn por la holokaŭsto. " Tiam la du plu iris antaŭen. Kiam ili venis al la loko, pri kiu diris al li Dio, Abraham konstruis tie altaron kaj aranĝis la lignon sur ĝi. Poste li ligis sian filon Isaak kaj metis lin sur la lignon sur la altaron. Poste li etendis la manon kaj prenis la tranĉilon por buĉi sian filon. Sed la sendito de la Eternulo vokis lin el la ĉielo: Abraham, Abraham! "Jes, Sinjoro," li respondis. "Ne metu vian manon sur la knabon," diris la mesaĝisto. "Ne faru al li la plej malgrandan aferon. Mi scias nun, kiel fervora vi estas al Dio, ĉar vi ne rifuzis al mi vian propran amatan filon." Kiam Abraham ĉirkaŭrigardis, li spionis virŝafon kaptitan de ĝiaj kornoj en la densejo. Kaj li iris kaj prenis la virŝafon kaj oferis ĝin kiel holokaŭston anstataŭ sia filo. Abraham nomis la retejon Yahweh-yireh; tial homoj nun diras: "Sur la monto la Eternulo vidos." Denove la sendito de la Eternulo vokis Abrahamon el la ĉielo kaj diris: "Mi ĵuras per mi mem, diras la Eternulo, ke ĉar vi agis tiel, kiel vi ne rifuzis al mi vian amatan filon, Mi benos vin abunde kaj faros vian idaron tiel multnombra kiel la steloj de la ĉielo kaj la sabloj de la marbordo; viaj posteuloj ekposedos la pordegojn de siaj malamikoj, kaj en via idaro ĉiuj nacioj de la tero trovos benon – ĉion ĉi, ĉar vi obeis mian ordonon. Abraham tiam revenis al siaj servistoj, kaj ili ekiris kune al Beer-Ŝeba, kie Abraham enloĝiĝis.

Rimarkoj kaj preĝoj