Vendredo, 1 majo 2020: Agoj de la Apostoloj 9: 1-20.

Saŭlo, ankoraŭ spirante murdajn minacojn kontraŭ la disĉiploj de la Sinjoro, iris al la ĉefpastro kaj petis de li leterojn al la sinagogoj en Damasko, por ke, se li trovos iujn virojn aŭ virinojn, kiuj apartenis al la Vojo, li revenigu ilin al Jerusalemo en ĉenoj. Dum lia vojaĝo, kiam li proksimiĝis al Damasko, subite ekbrilis lumo de la ĉielo ĉirkaŭ li. Li falis al la tero kaj aŭdis voĉon dirante al li: "Saŭlo, Saŭlo, kial vi persekutas min?" Li diris, "Kiu vi estas, sinjoro?" La respondo venis: "Mi estas Jesuo, kiun vi persekutas. Nun leviĝu kaj iru en la urbon, kaj oni diros al vi, kion vi devas fari." La viroj, kiuj vojaĝis kun li, staris senparolaj, ĉar ili aŭdis la voĉon, sed povis vidi neniun. Saŭlo leviĝis de la tero, sed malferminte siajn okulojn li povis vidi nenion; tial ili kondukis lin per la mano kaj kondukis lin al Damasko. Dum tri tagoj li ne povis vidi, kaj li nek manĝis nek trinkis. Estis Damasko, kiu estis disĉiplo, nomata Ananias, kaj la Sinjoro diris al li en vizio: "Ananias." Li respondis: Jen mi estas, Sinjoro. La Sinjoro diris al li: Leviĝu kaj iru sur la straton nomatan Rekte kaj demandu ĉe la domo de Judas viron el Tarso nomata Saŭlo. Li estas tie preĝante, kaj (vidpunkte) li vidis viron nomatan Ananias. eniru kaj metu liajn manojn sur lin, por ke li reakiru sian vidon. " Sed Ananias respondis: "Sinjoro, mi aŭdis el multaj fontoj pri ĉi tiu viro, kiajn malbonojn li faris al viaj sanktuloj en Jerusalem. Kaj ĉi tie li havas aŭtoritaton de la ĉefpastroj por malliberigi ĉiujn, kiuj vokas vian nomon." Sed la Sinjoro diris al li: "Iru, ĉar ĉi tiu viro estas elektita instrumento por porti mian nomon antaŭ nacianoj, reĝoj kaj Izraelidoj, kaj mi montros al li, kion li devos suferi pro mia nomo." Kaj Ananias iris kaj eniris en la domon; metinte la manojn sur lin, li diris, "Saŭlo, mia frato, la Sinjoro sendis min, Jesuon, kiu aperis al vi sur la vojo, per kiu vi venis, por ke vi reakiru vian vidon kaj pleniĝu per la sankta Spirito." Tuj aferoj kiel skvamoj falis de liaj okuloj kaj li reakiris sian vidon. Li ellitiĝis kaj baptiĝis, kaj manĝinte, li reakiris sian forton. Li restis kelkajn tagojn kun la disĉiploj en Damasko, kaj li tuj komencis proklami Jesuon en la sinagogoj, ke li estas Filo de Dio.

Rimarkoj kaj preĝoj