Vendredo, 1 novembro 2019: Libro de Revelacio 7: 2-4.9-14.

Mi, Johano, vidis alian anĝelon supreniĝi de la Oriento, tenante la sigelon de la vivanta Dio. Li laŭte kriis al la kvar anĝeloj, kiuj ricevis povon damaĝi la landon kaj la maron: "Ne damaĝu la landon aŭ la maron aŭ la arbojn ĝis ni metos la sigelon sur la fruntoj de la servistoj de nia Dio. " Mi aŭdis la nombron de tiuj, kiuj estis markitaj kun la sigelo, cent kvardek kvar mil markitaj de ĉiu tribo de la Izraelidoj: Post tio mi havis vizion de granda amaso, kiun neniu povis kalkuli, de ĉiu nacio, raso, homoj kaj lingvo. Ili staris antaŭ la trono kaj antaŭ la Ŝafido, portante blankajn robojn kaj tenante palmajn branĉojn en la manoj. Ili kriis laŭte: "Savo venas de nia Dio, sidanta sur la trono kaj de la Ŝafido." Ĉiuj anĝeloj staris ĉirkaŭ la trono kaj ĉirkaŭ la presbiteroj kaj la kvar vivantaj estaĵoj. Ili sin prosternis antaŭ la trono, adoris Dion, kaj kriis: "Amen. Beno kaj gloro, saĝo kaj danko, honoro, potenco kaj eble estos al nia Dio por ĉiam kaj eterne. Amen." Tiam unu el la pliaĝaj ekparolis kaj diris al mi: "Kiuj estas tiuj, kiuj portas blankajn robojn, kaj de kie ili venis?" Mi diris al li: "Sinjoro, vi estas tiu, kiu scias." Li diris al mi, "Ĉi tiuj estas kiuj postvivis la tempon de granda mizero; ili lavis siajn robojn kaj blankigis ilin en la sango de la Ŝafido."

Rimarkoj kaj preĝoj