Vendredo, 1 oktobro 2021: Libro de Baruch 1: 15-22.

Dum la babilona kaptiteco, la ekzilitoj preĝis: “Justeco estas kun la Sinjoro, nia Dio; kaj ni hodiaŭ estas ruĝigitaj de honto, ni Judoj kaj civitanoj de Jerusalem, ke ni, kun niaj reĝoj kaj regantoj kaj pastroj kaj profetoj kaj kun niaj patroj, pekis antaŭ la okuloj de la Eternulo kaj malobeis lin. Ni ne aŭskultis la voĉon de la Eternulo, nia Dio, kaj ne sekvis la ordonojn, kiujn la Eternulo donis al ni. De la tempo, kiam la Eternulo elkondukis niajn patrojn el la lando Egipta ĝis la nuna tago, ni estis malobeemaj al la Eternulo, nia Dio, kaj nur tro pretaj malatenti Lian voĉon. Kaj la malbonoj kaj malbeno, kiujn la Eternulo ordonis al Sia servanto Moseo, en la tempo, kiam li elkondukis niajn patrojn el la lando Egipta, por doni al ni la landon, en kiu fluas lakto kaj mielo, aliĝis al ni eĉ hodiaŭ. Ĉar ni ne aŭskultis la voĉon de la Eternulo, nia Dio, per ĉiuj vortoj de la profetoj, kiujn Li sendis al ni; sed ĉiu el ni iris laŭ la intencoj de niaj malvirtaj koroj, servis al aliaj dioj, kaj faris malbonon en la vido de la Eternulo, nia Dio.

Rimarkoj kaj preĝoj