Vendredo, 10 aprilo 2020: Libro de Jesaja 52: 13-15.53: 1-12.

Vidu, mia servanto prosperos, li estos levita alte kaj multe altigita. Eĉ kiel multaj miris lin – tiel mirigita estis lia aspekto preter tiu de homo kaj lia aspekto preter tiu de mortuloj – Do li ekmordos multajn naciojn, pro li reĝoj restas senvorte; Ĉar tiuj, kiuj ne estis rakontitaj, vidos, tiuj, kiuj ne aŭdis, meditos ĝin. Kiu kredus, kion ni aŭdis? Al kiu malkaŝiĝis la brako de la Eternulo? Li kreskis kiel sapolito antaŭ li, kiel pafo de sur la tero; Estis en li neniu rimarkinda signo por nin rigardi, nek aspekto, kiu allogus nin al li. Li estis ŝiriĝinta kaj evitata de viroj, homo suferanta, kutimita al malforteco, Unu el tiuj, al kiuj homoj kaŝas siajn vizaĝojn, spiregis, kaj ni lin senĝene tenis. Tamen estis niaj malfortoj, kiujn li suferis, niajn suferojn, kiujn li suferis, dum ni pensis pri li tiel frapita, kiel unu frapita de Dio kaj afliktita. Sed li estis trapikita pro niaj ofendoj, disbatita pro niaj pekoj, sur li estis la ĉasteco, kiu nin tutigis, per siaj strioj ni resaniĝis. Ni ĉiuj erarvagis kiel ŝafoj, ĉiu sekvante lian propran vojon; Sed la Eternulo donis al li la kulpon pri ni ĉiuj. Kvankam li estis severe traktita, li submetis kaj ne malfermis sian buŝon; Kiel ŝafido kondukanta al la buĉado aŭ ŝafo antaŭ la tondantoj, li silentis kaj ne malfermis sian buŝon. Subpremita kaj kondamnita, li estis forprenita, kaj kiu pensus plu pri sia destino? Kiam li estis fortranĉita el la lando de la vivantoj kaj mortigita pro la peko de sia popolo, oni atribuis al li tombon inter malvirtuloj kaj tombejon kun malbonaguloj, kvankam li faris nenion malbonan nek parolis nenian mensogon. (Sed la Eternulo bonvolis dispremi lin.) Se li donos sian vivon kiel oferdonon por peko, li vidos siajn idojn en longa vivo, kaj la volo de la Eternulo plenumos per li. Pro sia aflikto Li vidos la lumon en la pleneco de la tagoj; Per lia sufero, Mia servanto pravigos multajn, kaj ilian kulpon li portos. Tial Mi donos al li lian parton inter la grandaj, kaj li dividos la akiraĵojn kun potenculoj, Ĉar li kapitulacis al morto kaj estis kalkulita inter la malbonuloj; Kaj li forigos la pekojn de multaj kaj gajnos pardonon pro iliaj krimoj.

Rimarkoj kaj preĝoj