Vendredo, 11 junio 2021: Letero al la Efesanoj 3: 8-12.14-19.

Fratoj kaj fratinoj: al mi, la plej malgranda el ĉiuj sanktuloj, estis donita ĉi tiu graco, por prediki al la nacianoj la neesploreblan riĉecon de Kristo, kaj elmontri (por ĉiuj), kian estas la plano de la mistero kaŝita de aĝoj pasintaj en Dio, kiu kreis ĉion, por ke la multnombra saĝo de Dio estu nun konata per la eklezio al la princlandoj kaj aŭtoritatoj en la ĉielo. Ĉi tio estis laŭ la eterna celo, kiun li plenumis en Kristo Jesuo, nia Sinjoro, en kiu ni havas aŭdacon de parolo kaj konfido de aliro per fido al li. Pro tio mi genuiĝas antaŭ la Patro, de kiu estas nomita ĉiu familio en la ĉielo kaj sur la tero, por ke li donu al vi konforme al la riĉeco de sia gloro fortikiĝi per potenco per sia Spirito en la memo, kaj ke Kristo loĝu en viaj koroj per fido; por ke vi, enradikiĝinta kaj fundamentita en amo, havu forton kompreni kun ĉiuj sanktuloj, kio estas la larĝo kaj longo kaj alto kaj profundo, kaj koni la amon de Kristo, kiu superas scion, por ke vi pleniĝu per ĉiuj pleneco de Dio.

Rimarkoj kaj preĝoj