Vendredo, 11 junio 2021: Libro de Jesaja 12: 2-3.4bcd.5-6.

Dio ja estas mia savanto; Mi estas memfida kaj sentima. Mia forto kaj mia kuraĝo estas la Eternulo, kaj Li savis min. Mi estas memfida kaj sentima. Mia forto kaj kuraĝo estas la Eternulo, Kaj Li savis min. Kun ĝojo vi ĉerpos akvon ĉe la fonto de savo. Gloru la Eternulon, gloru Lian nomon; Inter la nacioj sciigu liajn farojn, Proklamu, kiel alta estas lia nomo. Kantu al la Eternulo pro Lia majesta faro; tio estu sciata tra la tuta tero. Kantu al la Eternulo pro Lia majesta faro; Ĉi tio estu sciata tra la tuta tero. Kriu kun ĝojo, ho urbo Cion, ĉar granda inter vi estas la Sanktulo de Izrael.

Rimarkoj kaj preĝoj