Vendredo, 11 oktobro 2019: Libro de Joel 1: 13-15.2: 1-2.

Zonu vin kaj ploru, ho pastroj! vetu, ho ministroj de la altaro! Venu, pasigu la nokton en sako, ho ministroj de mia Dio! La domo de via Dio estas senigita je oferto kaj liberigo. Proklamu rapidon, voku asembleon; Kunvenigu la plejagxulojn, kiuj logxas en la lando, en la domon de la Eternulo, via Dio, kaj kriu al la Eternulo. Ve, la tago! ĉar proksima estas la tago de la Eternulo, kaj ĝi venas kiel ruiniganto de la Plejpotenculo. Blovu la trumpeton en Cion, sonu la alarmon sur mia sankta monto! Çiuj, kiuj lo inas sur la lando, tremu, çar venos la tago de la Eternulo; Jes, estas proksima, tago de mallumo kaj de malhelo, tago de nuboj kaj sombro! Kiel tagiĝo disvastiĝanta super la montoj, popolo multnombra kaj potenca! Iliaj similaj ne estis de antikvaj, nek estos post ili, eĉ ĝis la jaroj de malproksimaj generacioj.

Rimarkoj kaj preĝoj