Vendredo, 11 oktobro 2019: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Luko 11: 15-26.

Kiam Jesuo elpelis demonon, iu el la homamaso diris: "Per la potenco de Beelzebul, la princo de demonoj, li elpelas demonojn." Aliaj, por testi lin, petis de li signon el la ĉielo. Sed li sciis iliajn pensojn kaj diris al ili: "Ĉiu regno dividita kontraŭ si estos ruinigita kaj domo falos kontraŭ domon. Kaj se Satano dividiĝos kontraŭ si, kiel staros lia regno? Ĉar vi diras, ke ĝi estas per Beelzebul, ke? Mi elpelas demonojn. Se mi tiam elpelos demonojn per Beelzebul, per kiuj via popolo elpelas ilin? Tial ili estos viaj juĝistoj, sed se per la fingro de Dio mi elpelas demonojn, tiam la Regno de Dio venis sur vin. Kiam fortulo plene armita gardas sian palacon, liaj havaĵoj estas sekuraj, sed kiam unu pli forta ol li atakas kaj venkas lin, li forprenas la kirason, sur kiu li fidis kaj disdonas la rabaĵojn. ne kun mi estas kontraŭ mi, kaj kiu ne kunvenas kun mi, tiu disĵetu. Kiam malpura spirito eliras el iu, ĝi trakuras aridajn regionojn serĉante ripozon sed, ne trovinte neniun, ĝi diras: "Mi revenos al mia hejmo el kiu mi venis." Sed reveninte, ĝi trovas ĝin balaita kaj pura. Poste ĝi iras kaj revenigas sep aliajn spiritojn pli malbonajn ol si mem, kiuj translokiĝas kaj loĝas tie, kaj la lasta stato de tiu homo estas pli malbona ol la unua. "

Rimarkoj kaj preĝoj