Vendredo, 11 septembro 2020: Psalmoj 84 (83): 3.4.5-6.12.

Mia animo sopiras kaj krias pri la kortoj de la Eternulo. Mia koro kaj mia karno krias pri la vivanta Dio. Eĉ la pasero trovas hejmon, kaj la hirundo neston, en kiun ŝi metas sian idon? Viaj altaroj, ho Eternulo Cebaot, mia reĝo kaj mia Dio! Feliĉaj estas tiuj, kiuj loĝas en via domo! Senĉese ili laŭdas vin. Feliĉaj tiuj, kiuj loĝas en via domo! Senĉese ili laŭdas vin. Feliĉaj la viroj, kies forto vi estas! Iliaj koroj estas fiksitaj sur la pilgrimado. Ĉar Dio, la Eternulo, donas sunon kaj ŝildon, donante ĉian gracon kaj gloron. La Eternulo ne rifuzas bonon al tiuj, kiuj iras sen riproĉo.

Rimarkoj kaj preĝoj