Vendredo, 12 junio 2020: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Mateo 5: 27-32.

Jesuo diris al siaj disĉiploj: "Vi aŭdis, ke estas dirite: Vi ne adultos." Sed mi diras al vi, ĉiuj, kiuj rigardas virinon kun volupto, jam adultis kun ŝi en sia koro. Se via dekstra okulo kaŭzas vin peki, elŝiru ĝin kaj forĵetu ĝin. Estas pli bone por vi perdi unu el Viaj membroj ol igi vian tutan korpon ĵetita en Gehenan. Kaj se via dekstra mano pekigas vin, dishaku ĝin kaj forĵetu ĝin. Pli bone estas por vi perdi unu el viaj membroj, ol iri vian tutan korpon en Gehenan. . Ankaŭ oni diris, "Kiu eksedziĝas kun sia edzino, tiu devas doni al ŝi fakturon de eksedziĝo." Sed mi diras al vi, kiu eksedziĝas kun sia edzino (krom se la geedzeco estas kontraŭleĝa) kaŭzas, ke ŝi adultas, kaj kiu edziniĝas al eksedzino, li adultas. "

Rimarkoj kaj preĝoj