Vendredo, 13 marto 2020: Libro de Genezo 37: 3-4.12-13a.17b-28.

Izrael plej amis Jozefon el ĉiuj siaj filoj, ĉar li estis infano de sia maljuneco; kaj li faris al li longan tunikon. Kiam liaj fratoj vidis, ke ilia patro plej amas lin el ĉiuj liaj filoj, ili malamis lin tiom multe, ke ili eĉ ne salutis lin. Unu tagon, kiam liaj fratoj iris paŝti la ŝafojn de sia patro en Ŝemem, Izrael diris al Jozef: "Viaj fratoj, vi scias, tendumas niajn gregojn ĉe Ŝemem. Pretiĝu; mi sendos vin al ili." "Mi estas preta," Jozef respondis. La viro diris al li, "Ili pluiris de ĉi tie; fakte, mi aŭdis ilin diri: Ni iru al Dothan." "Kaj Jozef iris post siaj fratoj kaj kaptis ilin en Dothan. Ili rimarkis lin de malproksime, kaj antaŭ ol li venis al ili, ili komplotis mortigi lin. Ili diris unu al la alia: "Jen tiu mastro-sonĝisto! Venu, ni mortigu lin kaj ĵetu lin en unu el la cisternoj ĉi tie; ni povus diri, ke sovaĝa besto formanĝis lin. Ni tiam vidos, kio venas de liaj sonĝoj. " Kiam Reuben aŭdis ĉi tion, li provis savi lin el iliaj manoj, dirante: "Ni nepre ne vivu. Anstataŭ verŝi sangon," li daŭrigis, "nur ĵetu lin en tiun keston tie en la dezerto; sed ne mortigu lin senpere. " Lia celo estis savi lin el iliaj manoj kaj restarigi lin al sia patro. Kaj kiam Jozef venis al ili, ili demetis lin de la longa tuniko, kiun li havis; poste ili prenis lin kaj ĵetis lin en la cisternon, kiu estis malplena kaj seka. Ili tiam sidiĝis al sia manĝo. Rigardante supren, ili ekvidis karavanon de Iŝmaelidoj venintajn el Gileado, siajn kamelojn plenajn de gumo, balzamo kaj rezino por esti kondukitaj malsupren al Egiptujo. Judujo diris al siaj fratoj: "Kion vi povas fari mortigante nian fraton kaj kaŝante lian sangon? Anstataŭe, ni vendu lin al ĉi tiuj Iŝmaelidoj, anstataŭ forpreni kun ni mem. Post ĉio, li estas nia frato, nia propra karno . " Liaj fratoj konsentis. Ili vendis Jozefon al la Iŝmaelidoj por dudek arĝentaj pecoj. Iuj mezianaj komercistoj preterpasis, kaj ili eltiris Jozefon el la cisterno kaj portis lin en Egiptujon.

Rimarkoj kaj preĝoj