Vendredo, 13 marto 2020: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Mateo 21: 33-43.45-46.

Jesuo diris al la ĉefpastroj kaj la plejaĝuloj de la popolo: "Aŭskultu alian parabolon. Estis terposedanto, kiu plantis vinberejon, metis heĝon ĉirkaŭ ĝi, fosis vinan gazetaron en ĝi kaj konstruis turon. Poste li pruntis ĝin al luantoj kaj ekvojaĝis. Kiam proksimiĝis la tempo, li sendis siajn servistojn al la luantoj por akiri lian produkton. Sed la luantoj kaptis la servistojn kaj unu batis, alian ili mortigis, kaj trionon ili ŝtonumis. Denove li sendis aliajn servistoj, pli multnombraj ol la unuaj, sed ili same traktis ilin. Fine li sendis al ili sian filon, pensante: "Ili respektos mian filon." Sed kiam la luantoj vidis la filon, ili diris unu al la alia, "Ĉi tiu estas la heredanto. Venu, ni mortigu lin kaj akiru lian heredaĵon." Ili kaptis lin, ĵetis lin el la vinberejo, kaj mortigis lin. Kion faros la posedanto de la vinberejo al tiuj luantoj kiam li venos? Ili respondis al li, "Li misigos tiujn mizerajn homojn al mizera morto kaj pruntos sian vinberĝardenon al aliaj luantoj, kiuj donos al li la produktojn en la ĝustaj tempoj." Jesuo diris al ili: "Ĉu vi neniam legis en la Skriboj: 'La ŝtono, kiun la konstruistoj forpuŝis, fariĝis la ŝtono; la Sinjoro estas farita, kaj estas mirinde antaŭ niaj okuloj?' Tial, mi diras al vi," la regno de Dio estos forprenita de vi kaj donita al popolo, kiu donos siajn fruktojn. Kiam la ĉefpastroj kaj la Fariseoj aŭdis liajn parabolojn, ili sciis, ke li parolas pri ili, kaj kvankam ili provis aresti lin, ili timis la homamasojn, ĉar ili rigardis lin profeto.

Rimarkoj kaj preĝoj