Vendredo, 13 novembro 2020: Dua Letero de Johano 1: 4-9.

(Elektita Sinjorino) Mi tre ĝojis, ke mi trovis iujn el viaj infanoj marŝantajn en la vero tiel, kiel nin ordonis la Patro. Sed nun, Sinjorino, mi petas vin, ne kvazaŭ mi skribus novan ordonon sed tiun, kiun ni havis de la komenco: ni amu unu la alian. Ĉar ĉi tio estas amo, ke ni iradas laŭ Liaj ordonoj; jen la ordono, kiel vi aŭdis de la komenco, en kiu vi devas marŝi. Multaj trompantoj eliris en la mondon, tiuj, kiuj ne agnoskas Jesuon Kriston, kiel venantan en la karno; tia estas la trompa kaj la antikristo. Rigardu al vi mem, ke vi ne perdas tion, por kio ni laboris, sed eble ricevos plenan rekompencon. Ĉiu, kiu estas tiel "progresema", ke li ne restas en la instruado de Kristo, ne havas Dion; kiu restas en la instruado, tiu havas la Patron kaj la Filon.

Rimarkoj kaj preĝoj