Vendredo, 15 majo 2020: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Johano 15: 12-17.

Jesuo diris al siaj disĉiploj: "Jen estas mia ordono: amu unu la alian tiel, kiel mi amas vin. Neniu havas pli grandan amon ol ĉi tio, preparu onian vivon por la amikoj. Vi estas miaj amikoj, se vi faras tion, kion mi ordonas al vi. Mi ne plu nomas vin sklavoj, ĉar sklavo ne scias, kion faras lia sinjoro. Mi nomis vin amikoj, ĉar mi diris al vi ĉion, kion mi aŭdis de mia Patro. Ne vi elektis min, sed mi, kiu elektis vin kaj ordonis al vi, ke vi restu fruktoj, por ke restu al vi, kion ajn vi petos al la Patro en mia nomo. Ĉi tion mi ordonas al vi: amu unu la alian. "

Rimarkoj kaj preĝoj