Vendredo, 16 julio 2021: Eliro-Libro 11: 10.12: 1-14.

Kvankam Moseo kaj Aaron faris diversajn mirindaĵojn antaŭ Faraono, la Eternulo obstinigis Faraonon, kaj li ne lasis la Izraelidojn forlasi sian landon. La Eternulo diris al Moseo kaj Aaron en la lando Egipta: "Ĉi tiu monato staru ĉe la komenco de via kalendaro; vi kalkulu ĝin la unuan monaton de la jaro. Diru al la tuta komunumo de Izrael: En la deka monato, ĉiu unu el viaj familioj devas havigi al si ŝafidon, po unu por ĉiu domanaro. Se familio estas tro malgranda por tuta ŝafido, ĝi aliĝu al la plej proksima domanaro por aĉeti unu kaj partoprenos en la ŝafido proporcie al la nombro da homoj. kiuj partoprenas ĝin. La ŝafido devas esti jaraĝa viro kaj sendifekta. Vi povas preni ĝin de la ŝafoj aŭ de la kaproj. Konservu ĝin ĝis la dek-kvara tago de ĉi tiu monato kaj poste kun la tuta komunumo Ĉeestante Izrael, ĝi estos buĉita dum la vespera krepusko, kaj iom el ĝia sango ili prenos ĝin sur la du fostojn kaj la lintelon de ĉiu domo, en kiu ili prenas la ŝafidon. En tiu sama nokto ili manĝos ĝian rostitan karnon macan panon kaj maldolĉajn herbojn. Ĝi ne estos manĝita kruda aŭ boligita, sed rostita tuta, kun kapo kaj tibikruroj kaj internaj organoj. Neniu el ĝi devas esti konservita preter la sekva mateno; ĉio, kio restos matene, estos forbruligita. "Jen kiel vi manĝu ĝin: kun viaj lumboj zonitaj, sandaloj sur viaj piedoj kaj via bastono en la mano, vi manĝos kiel tiuj, kiuj forkuras. Ĝi estas la Pasko de la Eternulo. Ĉar en ĉi tiu sama nokto mi volas trairu Egiptujon, frapante ĉiujn unuenaskitojn de la lando, homojn kaj brutojn, kaj faru juĝon kontraŭ ĉiuj dioj de Egiptujo – Mi, la Eternulo, sed la sango markos la domojn, kie vi estas. Mi preteriros vin; tiel, kiam mi batos la landon Egiptan, neniu detrua bato venos sur vin. "Ĉi tiu tago estos memora festo, kiun ĉiuj viaj generacioj festos per pilgrimado al la Eternulo, kiel eterna. institucio. "

Rimarkoj kaj preĝoj