Vendredo, 16 oktobro 2020: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Luko 12: 1-7.

Tiutempe: Tiom da homoj amasiĝis, ke ili piedpremis unu la alian. Li komencis paroli, unue al siaj disĉiploj, "Gardu vin kontraŭ la fermentaĵo – tio estas la hipokriteco – de la Fariseoj. Estas nenio kaŝita, kiu ne estos malkaŝita, nek sekreto, kiu ne estos sciata. Tial, kion ajn vi havas, dirite en la mallumo aŭdiĝos en la lumo, kaj tio, kion vi flustris malantaŭ fermitaj pordoj, estos proklamita sur la tegmentoj. Mi diras al vi, miaj amikoj, ne timu tiujn, kiuj mortigas la korpon, sed post tio ne povas fari pli Mi montros al vi, kiun timi. Timu tiun, kiu post mortigo havas la povon ĵeti en Gehenan; jes, mi diras al vi, timu tiun. Ĉu kvin paseroj ne vendiĝas kontraŭ du malgrandaj moneroj? Sed eĉ ne unu. el ili evitis la rimarkon de Dio. Eĉ la haroj de via kapo estas ĉiuj kalkulitaj. Ne timu. Vi valoras pli ol multaj paseroj. "

Rimarkoj kaj preĝoj