Vendredo, 17 aprilo 2020: Agoj de la Apostoloj 4: 1-12.

Post kiam la kripligita viro resaniĝis, dum Petro kaj Johano ankoraŭ parolis al la popolo, la pastroj, la estro de la templo-gardisto, kaj la Sadukeoj alfrontis ilin, konsternitaj, ke ili instruas la homojn kaj proklamas en Jesuo la releviĝon de la mortinta Ili metis manojn sur ilin kaj metis ilin en gardejon ĝis la sekva tago, ĉar estis jam vespero. Sed multaj el tiuj, kiuj aŭdis la vorton, kredis kaj (la) nombro de viroj kreskis ĝis (ĉirkaŭ) kvin mil. En la sekva tago, iliaj estroj, pliaĝuloj kaj skribistoj estis kunvenigitaj en Jerusalemo, kun la ĉefpastro Annas, Kajafas, Johano, Aleksandro, kaj ĉiuj, kiuj estis de la ĉefpastro. Ili kunportis ilin kaj demandis ilin, "Laŭ kia potenco aŭ per kiu nomo vi faris ĉi tion?" Tiam Petro, plenigita de la sankta Spirito, respondis al ili: "Gvidantoj de la popolo kaj pliaĝuloj: Se ni ekzamenas hodiaŭ pri bona faro farita al kripo, nome, per kiaj rimedoj li estis savita, tiam vi ĉiuj kaj ĉiuj la Izraelidoj devas scii, ke ĝi estis en la nomo de Jesuo Kristo, la Nazaretano, kiun vi krucumis, kiun Dio levis el la mortintoj; en lia nomo ĉi tiu viro staras antaŭ ol vi resaniĝis. Li estas la ŝtono forpuŝita de vi, la konstruantoj, kiu fariĝis la angula ŝtono. ' Ne ekzistas savo per iu ajn alia, kaj ekzistas neniu alia nomo sub la ĉielo donita al la homa raso per kiu ni estos savitaj. "

Rimarkoj kaj preĝoj