Vendredo, 17 julio 2020: Libro de Jesaja 38: 1-6.21-22.7-8.

En tiuj tagoj, kiam zizkija estis mortige malsana, la profeto Jesaja, filo de Amoz, venis kaj diris al li: "Tiele diras la Eternulo: Ordigu vian domon, ĉar vi mortos; vi ne resaniĝos." HXizkija turnis sian vizagxon al la muro kaj pregxis al la Eternulo: "Ho Eternulo, memoru, kiel mi lerte kaj fidele kondutis min antaux Via vizagxo, farante tion, kio placxas al vi!" Kaj HXizkija ploris maldolcxe. Tiam aperis la vorto de la Eternulo al Jesaja: "Iru, diru al Heizkija: Tiele diras la Eternulo, Dio de via patro David: Mi aŭdis vian preĝon kaj vidis viajn larmojn. Mi resanigos vin: en tri tagoj vi supreniros. al la templo de la Eternulo: Mi aldonos dek kvin jarojn al via vivo. Mi savos vin kaj ĉi tiun urbon el la manoj de la reĝo de Asirio; mi estos ŝildo por ĉi tiu urbo. Jesaja tiam ordonis, ke oni prenu verĉon de figoj kaj aplikiĝu al la bolado, por ke li resaniĝu. Kaj HXizkija demandis: "Kia estas la signo, ke mi iros al la templo de la Eternulo?" (Jesaja respondis 🙂 "Ĉi tio estos la signo por vi de la Eternulo, ke li faros tion, kion li promesis: Vidu, mi igos la ombron elĵetita de la suno sur la ŝtuparo al la teraso de Ahaz. avancis. " Do la suno revenis la dek paŝojn, kiujn ĝi antaŭis.

Rimarkoj kaj preĝoj