Vendredo, 18 septembro 2020: Psalmoj 17 (16): 1.6-7.8b.15.

Aŭskultu, ho Eternulo, justan kostumon; atentu mian kriadon; aŭskultu mian preĝon de lipoj sen trompo. Mi vokas vin, ĉar vi respondos al mi, ho Dio; klinu vian orelon al mi; aŭdu mian vorton. Montru vian mirindan kompaton, ho savanto de tiuj, kiuj forkuras de siaj malamikoj. Gardu min kiel la pomon de via okulo, kaŝu min en la ombron de viaj flugiloj. Mi en justeco rigardos vian vizaĝon; vekiĝante, mi estos kontenta en via ĉeesto.

Rimarkoj kaj preĝoj