Vendredo, 19 novembro 2021 : 2-a libro de Makabeoj 4:36-37.52-59.

Judas kaj liaj fratoj diris:Nun kiam niaj malamikoj estas disbatitaj, ni iru, por purigi la sanktejon kaj denove dediĉi ĝin. Kaj kolektiĝis la tuta armeo kaj supreniris sur la monton Cion. Frue matene en la dudek-kvina tago de la naŭa monato, tio estas en la monato Kislev, en la jaro cent kvardek ok, ili leviĝis kaj oferis oferon laŭ la leĝo sur la nova altaro de holokaŭsto, kiun ili faris; estis farinta. En la datreveno de la tago, en kiu la nacianoj ĝin malpurigis, en tiu sama tago ĝi estis resanktigita per kantoj, harpoj, flutoj kaj cimbaloj. Ĉiuj homoj kliniĝis kaj adoris kaj laŭdis la Ĉielon, kiu donis al ili sukceson. Dum ok tagoj ili festis la inaŭguron de la altaro kaj ĝoje oferis holokaŭstojn kaj oferojn de savo kaj laŭdo. Ili ornamis la fasadon de la templo per oraj kronoj kaj ŝildoj; ili riparis la pordegojn kaj la cxambrojn de la pastroj kaj provizis ilin per pordoj. Estis granda ĝojo inter la popolo nun, kiam la malhonoro de la nacianoj estis forigita. Tiam Judas kaj liaj fratoj kaj la tuta komunumo de Izrael dekretis, ke la tagoj de la inaŭguro de la altaro estu festataj kun ĝojo kaj ĝojo en la datreveno ĉiujare dum ok tagoj, de la dudek-kvina tago de la monato Kislev.

Rimarkoj kaj preĝoj