Vendredo, 2 julio 2021: Genezo 23: 1-4.19.24: 1-8.62-67.

La daŭro de la vivo de Sara estis cent dudek sep jaroj. Ŝi mortis en Kiriatharba (tio estas, Hebron) en la lando Kanaana, kaj Abraham plenumis por ŝi la kutimajn funebrajn ritojn. Poste li forlasis la flankon de sia mortinto kaj alparolis la hititojn: "Kvankam mi estas loĝanto fremda inter vi, vendu al mi el viaj havaĵoj pecon de posedaĵo por tombejo, por ke mi enterigu mian mortintan edzinon." Post ĉi tiu transakcio, Abraham entombigis sian edzinon Sara en la kaverno de la kampo de Makpela, antaŭ Mamre (tio estas Hebron) en la lando Kanaana. Abraham jam atingis maturan maljunecon, kaj la Eternulo benis lin ĉiel. Kaj Abraham diris al la altranga servisto de sia domo, kiu estis estro de ĉiuj siaj havaĵoj: "Metu vian manon sub mian femuron, kaj mi ĵurigos vin per la Eternulo, la Dio de la ĉielo kaj la Dio de la tero, ke vi ne volos akiru edzinon por mia filo el la filinoj de la Kanaanidoj, inter kiuj mi loĝas, sed ke vi iru al mia lando kaj al mia parencaro, por preni edzinon por mia filo Isaak. " La servisto demandis lin: "Kio se la virino ne volas sekvi min al ĉi tiu lando? Ĉu mi do revenigu vian filon al la lando, el kiu vi migris?" "Neniam revenigu mian filon tien ial," diris Abraham al li. "La Eternulo, Dio de la ĉielo, kiu prenis min el la domo de mia patro kaj el la lando de miaj parencoj, kaj kiu per ĵuro konfirmis la promeson, kiun li tiam faris al mi," Mi donos ĉi tiun landon al viaj posteuloj "- li faros sendu lian senditon antaŭ vi, kaj vi ricevos edzinon por mia filo tie. Se la virino ne volas sekvi vin, vi estos liberigita de ĉi tiu ĵuro. Sed neniam revenu mian filon tien! " Dume Isaak foriris de Beer-Lahai-Roi kaj loĝis en la regiono Negeb. Iun tagon al vespero li eliris. . . sur la kampo, kaj dum li ĉirkaŭrigardis, li rimarkis, ke kameloj alproksimiĝas. Ankaŭ Rebeka ĉirkaŭrigardis, kaj kiam ŝi vidis lin, ŝi malsupreniris de sia kamelo kaj demandis la serviston: "Kiu estas la viro tie, iranta tra la kampoj al ni?" "Jen mia mastro," respondis la servisto. Poste ŝi kovris sin per sia vualo. La servisto rakontis al Isaak ĉiujn aferojn, kiujn li faris. Kaj Isaak prenis Rebekan en sian tendon; li edziĝis al ŝi, kaj tiel ŝi fariĝis lia edzino. En sia amo al ŝi Isaak trovis konsolon post la morto de sia patrino Sara.

Rimarkoj kaj preĝoj