Vendredo, 20 marto 2020: Libro de Hosea 14: 2-10.

Tiele diras la Eternulo: Revenu, ho Izrael, al la Eternulo, via Dio; vi pereis pro via kulpo. Prenu kun vi vortojn kaj revenu al la Eternulo; Diru al li: "Pardonu ĉian malbonagon kaj ricevu tion, kio estas bona, por ke ni donu al ni la bovidojn de niaj staloj. Asirio ne savos nin, kaj ni ne havos ĉevalojn por munti; ni ne plu diros," nia dio , "por la laboro de niaj manoj; ĉar en vi la orfo trovas kompaton." Mi resanigos ilian malhonoron, mi amos ilin libere; ĉar Mia kolero forturniĝis de ili. Mi faros kiel roso por Izrael: Li flosos kiel la lilio; Li frapos radikon kiel la cedana Libano kaj elmetos siajn ŝosojn. Lia splendo estos kiel la olivarbo kaj lia bonodoro kiel la Libana cedro. Denove ili loĝos en lia ombro kaj akiros aknon; Ili floras kiel la vinberarbo, kaj lia famo estos kiel la vino de Lebanon. Efraim! Kion pli li havas por fari kun idoloj? Mi humiligis lin, sed mi prosperigos lin. "Mi estas kiel verda cipreso" – Pro mi vi donas frukton! Kiu estas saĝa, komprenu ĉi tiujn aferojn; sciigu tiujn, kiuj estas prudentaj. Rektaj estas la vojoj de la Eternulo, en ili la nura irado, sed pekuloj falas en ili.

Rimarkoj kaj preĝoj