Vendredo, 20 marto 2020: Psalmoj 81 (80): 6c-8a.8bc-9.10-11ab.14.17.

Kiu donis al ĝi dekreton por Jozef, kiam li eliris el la lando Egipta. Mi aŭdas novan orakolon: Kiu faris dekreton por Jozef, kiam li eliris el la lando Egipta. “Mi malpezigis la ŝultron de la ŝarĝo; liaj manoj estis liberigitaj de la korbo. En mizero vi vokis kaj mi savis vin; nevidita, mi parolis al vi en tondro; Ĉe la akvoj de Meriba, mi elprovis vin kaj diris: Ho Selah en mizero vi vokis kaj mi savis vin; nevidita, mi parolis al vi en tondro; Ĉe la akvoj de Meriba, mi testis vin kaj diris: Vi, en mizero, vokis vin, kaj mi savis vin. ” "Nevidita, mi respondis al vi per tondro; Mi testis vin ĉe la akvoj de Meriba. Auxskultu, ho mia popolo, kaj mi admonos vin; Ho Izrael, ĉu vi ne aŭskultas min? "Neniu stranga dio inter vi kaj vi ne adoros alian fremdan dion Mi, la Eternulo, estas via Dio, kiu elkondukis vin el la lando Egipta. Malfermu larĝe vian buŝon, por ke mi plenigu ĝin. ' "Se nur Mia popolo aŭskultus min, kaj Izrael iros laŭ miaj vojoj, Dum Izrael Mi nutrus ilin per la plej bona tritiko kaj kun mielo el la roko, Mi plenigus ilin."

Rimarkoj kaj preĝoj