Vendredo, 21 aŭgusto 2020: Libro de Ezekiel 37: 1-14.

La mano de la Eternulo venis sur min, kaj Li elirigis min en la spiriton de la Eternulo kaj starigis min en la centron de la ebenaĵo, nun plenigita de ostoj. Li igis min marŝi inter ili en ĉiuj direktoj, tiel ke mi vidis kiom da ili estas sur la surfaco de la ebenaĵo. Kiel sekaj ili estis! Li demandis min: Ho filo de homo, ĉu ĉi tiuj ostoj povas vivumi? "Sinjoro Dio," mi respondis, "vi sola scias tion." Kaj li diris al mi: Profetu ĉi tiujn ostojn, kaj diru al ili: Sekaj ostoj, aŭskultu la vorton de la Eternulo! Tiel diras la Sinjoro, la Eternulo, al ĉi tiuj ostoj: Vidu! Mi venigos spiriton en vin, por ke vi vivu. Mi metos sur vin manojn, kreskigos viandon super vi, kovros vin per haŭto kaj vivigos vin, por ke vi vivu kaj sciu, ke mi estas la Eternulo. Mi profetis, kiel oni diris al mi, kaj eĉ kiam mi estis profetanta, mi aŭdis bruon; ĝi estis sonorilo dum la ostoj kuniĝis, osto kuniganta oston. Mi vidis la tondojn kaj la karnon veni sur ilin, kaj la haŭto kovras ilin, sed ne estis spirito en ili. Tiam li diris al mi: Profetu al la spirito, profetu, ho filo de homo, kaj diru al la spirito: Tiel diras la Sinjoro, la Eternulo: El la kvar ventoj venas, ho spirito, kaj eniru en ĉi tiujn mortigitojn, por ke ili vivu. Mi profetis, kiel li diris al mi, kaj la spirito venis en ilin; ili vivis kaj stariĝis, vasta armeo. Kaj li diris al mi: Ho filo de homo, ĉi tiuj ostoj estas la tuta domo de Izrael. Ili diris, "Niaj ostoj estas sekigitaj, nia espero estas perdita, kaj ni estas ekstermitaj." Tial profetu kaj diru al ili: Tiele diras la Sinjoro, la Eternulo: Ho mia popolo, Mi malfermos viajn tombojn kaj vin leviĝos de ili kaj revenigos vin al la lando de Izrael. Kaj vi scios, ke Mi estas la Eternulo, kiam Mi malfermos viajn tombojn kaj vin levos de ili, ho mia popolo! Mi enmetos mian spiriton en vin, por ke vi vivu, kaj Mi loĝigos vin sur via lando; tiel vi scios, ke Mi estas la Eternulo. Mi promesis kaj mi plenumos ĝin, diras la Eternulo.

Rimarkoj kaj preĝoj