Vendredo, 21 aŭgusto 2020: Psalmoj 107 (106): 2-3.4-5.6-7.8-9.

Diru la elaĉetintoj de la Eternulo, tiujn, kiujn Li liberigis el la mano de la malamiko kaj kolektis el la landoj, de la oriento kaj de la okcidento, de la nordo kaj la sudo. Ili erarvagis en la dezerta dezerto; la vojon al loĝata urbo ili ne trovis. Malsata kaj soifa, ilia vivo malŝparis en ili. Ili ekkriis al la Eternulo en sia mizero; de iliaj streĉoj li savis ilin. Kaj li kondukis ilin per rekta vojo por atingi loĝatan urbon. Ili danku la Eternulon pro Lia kompato kaj Liaj mirindaj faroj al la homidoj, ĉar li kontentigis la sopirantan animon kaj plenigis la malsatan animon per bonaj aferoj.

Rimarkoj kaj preĝoj