Vendredo, 22 novembro 2019: 2a libro de Macabeoj 4: 36-37.52-59.

Judas kaj liaj fratoj diris: "Nun niaj malamikoj estas disbatitaj, ni iru por elpurigi la sanktejon kaj redakti ĝin." Kaj la tuta armeo kunvenis kaj supreniris al la monto Cion. Frue matene en la dudek kvina tago de la naŭa monato, tio estas la monato Chislev, en la jaro cent kvardek ok, ili stariĝis kaj oferis oferon laŭ la leĝo sur la nova altaro de holokaŭstoj, kiujn ili estis farinta. En la datreveno de la tago, kiam la nacianoj malpurigis ĝin, en tiu sama tago ĝi rekonsciiĝis per kantoj, harpoj, flutoj kaj cimbaloj. Ĉiuj homoj prostituis sin kaj adoris kaj laŭdis Ĉielon, kiu donis al ili sukceson. Dum ok tagoj ili festis la sindediĉon de la altaro kaj ĝoje ofertis holokaŭstojn kaj oferojn de liberigo kaj laŭdo. Ili ornamis la fasadon de la templo per oraj kronoj kaj ŝildoj; ili riparis la pordegojn kaj la ĉambrojn de la pastroj kaj provizis ilin per pordoj. Estis granda ĝojo inter la homoj nun, ke la malhonoro de la nacianoj estis forigita. Tiam Judas kaj liaj fratoj kaj la tuta komunumo de Izrael dekretis, ke oni observu la tagojn de la dediĉo de la altaro kun ĝojo kaj ĝojo en la datreveno dum ĉiuj ok tagoj, de la dudek kvina tago de la monato Chislev.

Rimarkoj kaj preĝoj