Vendredo, 23 julio 2021: Eliro-Libro 20: 1-17.

En tiuj tagoj Dio plenumis ĉiujn ĉi tiujn ordonojn: "Mi, la Eternulo, estas via Dio, kiu elkondukis vin el la lando Egipta, tiun lokon de sklaveco. Vi ne havos aliajn diojn krom mi. Ne skulptu idolojn por en la formo de io ajn sur la ĉielo supre aŭ sur la tero sube aŭ en la akvo sub la tero; ne kliniĝu antaŭ ili kaj ne adorkliniĝu al ili, ĉar mi, la Eternulo, via Dio, estas Dio ĵaluza, punanta punon. por la malboneco de iliaj patroj sur la filoj de miaj malamantoj, ĝis la tria kaj kvara generacio, sed donante kompaton ĝis la mila generacio, al la filoj de tiuj, kiuj amas min kaj observas miajn ordonojn. "Ne prenu la vane estas la nomo de la Eternulo, via Dio. Ĉar la Eternulo ne lasos senpuna tiun, kiu malbonuzas lian nomon. "Memoru sanktigi la tagon sabatan. Dum ses tagoj vi povas labori kaj fari vian tutan laboron; sed la sepa tago estas la sabato de la Eternulo, via Dio. Neniu laboro povas esti farata nek de vi, nek de via filo aŭ filino, aŭ via sklavo aŭ via sklavino aŭ via besto aŭ de la fremdulo, kiu loĝas kun vi. En ses tagoj la Eternulo kreis la ĉielon kaj la teron, la maron kaj ĉion, kio estas en ili; sed en la sepa tago li ripozis. tial la Eternulo benis la tagon sabatan kaj sanktigis ĝin. Respektu vian patron kaj vian patrinon, por ke vi vivu longe en la lando, kiun la Eternulo, via Dio, donas al vi. "Ne mortigu." Ne adultu. "Ne ŝtelu." Ne parolu malveran ateston kontraŭ via proksimulo. "Ne deziru la domon de via najbaro. Ne deziru la edzinon de via najbaro, nek lian sklavon aŭ sklavinon, nek lian bovon aŭ azenon, nek ion ajn, kio apartenas al li."

Rimarkoj kaj preĝoj