Vendredo, 24 januaro 2020: 1-a libro de Samuelo 24: 3-21.

Saŭlo prenis tri mil elektitajn virojn el la tuta Izrael kaj iris serĉante Davidon kaj liajn virojn en la direkton de la sovaĝaj kaproj. Veninte al la ŝafhundoj laŭ la vojo, li trovis kavernon, kiun li eniris por faciligi la naturon. David kaj liaj viroj estis okupantaj la plej internajn postrestaĵojn de la kaverno. La servantoj de David diris al li: Jen la tago, kiam la Eternulo diris al vi: Mi transdonos vian malamikon al vi; faru kun li, kiel vi taŭgas. "" Kaj David leviĝis kaj forte tranĉis finon de La mantelo de Saul. Sed tamen David bedaŭris, ke li ekstermis la mantelon de Saul. Kaj li diris al siaj viroj: "La Eternulo malpermesas, ke mi faru tian aferon al mia sinjoro, al la sanktoleito de la Eternulo, kiel por meti lin sur la manon, ĉar li estas la sanktoleito de la Sinjoro." Per ĉi tiuj vortoj David retenis siajn virojn kaj ne permesis al ili ataki Saŭlon. Saŭlo tiam forlasis la kavernon kaj iris sian vojon. Kaj David ankaŭ eliris el la kaverno, alvokante al Saŭlo, "Mia sinjoro, la reĝo!" Kiam Saŭlo rigardis malantaŭen, David kliniĝis al la tero omaĝe kaj demandis Saulon: "Kial vi aŭskultas tiujn, kiuj diras: 'David celas damaĝi vin'? Vi vidas hodiaŭ por vi, ke la Eternulo ĵus transdonis vin en mian kapton." en la kaverno. Mi iom pensis mortigi vin, sed mi kompatis vin anstataŭe. Mi decidis: "Mi ne levos manon kontraŭ mia sinjoro, ĉar li estas la sanktoleito de la Eternulo kaj patro." Rigardu ĉi tie ĉi tiun finon de via mantelo, kiun mi tenas.De kiam mi fortranĉis finon de via mantelo kaj ne mortigis vin, vidu kaj konvinkiĝu, ke mi planas nenian damaĝon kaj nenian ribelon. ĉasante min, por kapti mian vivon. La Eternulo juĝos inter mi kaj vi, kaj la Eternulo ekzekutos de vi justecon en mia kazo. Mi ne tuŝos vin. La malnova proverbo diras: El la malbonuloj eliras la malboneco. Do mi ne faros agon kontraŭ vi. Kontraŭ kiu vi militas, ho reĝo de Izrael? Kiun vi persekutas? Mortintan hundon aŭ solan pulon! La Eternulo estos la juĝisto; Li decidos inter mi kaj vi. Ĉu li vidu ĉi tion kaj intervenu kaj donu al mi justecon ekster via atingo! " Kiam David finis diri tion al Saul, Saul respondis: "Ĉu tio estas via voĉo, mia filo David?" Kaj li ploris laŭte. Saŭlo tiam diris al David: "Vi estas pli prava ol mi; vi traktis min malavare dum mi faris al vi malbonon. Granda estas la malavareco, kiun vi montris al mi hodiaŭ, kiam la Eternulo transdonis min al vi kaj ne faris vin mortigu min, ĉar se iu renkontas sian malamikon, ĉu li forsendos lin senvunda? Ĉu la Eternulo rekompencos vin malavare pro tio, kion vi faris hodiaŭ, kaj nun, ĉar mi scias, ke vi certe estos reĝo kaj ke suvereneco super Izrael. venu en vian posedon. "

Rimarkoj kaj preĝoj