Vendredo, 24 septembro 2021: Libro de Haggai 1: 15b.2: 1-9.

En la dua jaro de la reĝo Dario, en la dudekunua tago de la sepa monato, aperis vorto de la Eternulo per la profeto agagaj: Diru tion al la regionestro de Judujo, Zerubabel, filo de Ŝealtiel, kaj al la ĉefpastro Josuo , filo de Jehozadak, kaj al la resto de la popolo: Kiu restis inter vi, kiu vidis ĉi tiun domon en ĝia antaŭa gloro? Kaj kiel vi vidas ĝin nun? Ĉu ŝajnas al vi nenio en viaj okuloj? Sed nun kuraĝu, Zerubabel, diras la Eternulo, kaj kuraĝu, Josuo, ĉefpastro, filo de Jehozadak, kaj kuraĝu, ĉiuj homoj de la lando, diras la Eternulo, kaj laboru! Ĉar Mi estas kun vi, diras la Eternulo Cebaot. Jen la interkonsento, kiun mi faris kun vi, kiam vi eliris el Egiptujo, kaj mia spirito daŭras inter vi; ne timu! Ĉar tiele diras la Eternulo Cebaot: Ankoraŭ iomete, kaj Mi skuos la ĉielon kaj la teron, la maron kaj la sekteron. Mi skuos ĉiujn naciojn, kaj la trezoroj de ĉiuj nacioj eniros, kaj Mi plenigos ĉi tiun domon per gloro, diras la Eternulo Cebaot. Mia estas la arĝento kaj la mia estas oro, diras la Eternulo Cebaot. La estonta gloro de ĉi tiu domo estos pli granda ol la antaŭa, diras la Eternulo Cebaot; kaj sur ĉi tiu loko Mi donos al vi pacon, diras la Eternulo Cebaot.

Rimarkoj kaj preĝoj