Vendredo, 25 junio 2021: Genezo 17: 1.9-10.15-22.

Kiam Abram havis naŭdek naŭ jarojn, la Eternulo aperis al li kaj diris: "Mi estas Dio la Plejpotenca. Marŝu antaŭ mi kaj estu senkulpa. Dio ankaŭ diris al Abraham:" De via flanko, vi kaj via idaro post vi devas konservu mian interligon tra la jarcentoj. Jen estas mia interligo kun vi kaj kun via idaro post vi, kiun vi devas observi: ĉiu virseksulo inter vi estu cirkumcidita. Dio plue diris al Abraham: "Pri via edzino Saraj, ne nomu ŝin Saraj; ŝia nomo estos Sara. Mi benos ŝin, kaj mi donos al vi filon per ŝi. Ankaŭ lin mi benos; li naskos. al nacioj, kaj regantoj de popoloj devenos de li. " Abraham klinis sin kaj ridis dum li diris al si: "Ĉu infano povas naskiĝi al viro, kiu havas cent jarojn? Aŭ ĉu Sara povas naski antaŭ naŭdek jaroj?" Kaj Abraham diris al Dio: Nur Iŝmael vivu per via favoro! Dio respondis: "Tamen, via edzino Sara naskos al vi filon, kaj vi nomos lin Isaak. Mi konservos mian interligon kun li kiel eternan pakton, esti lia Dio kaj la Dio de liaj posteuloj post li. Iŝmael, mi atentas vin: per ĉi tio mi benas lin. Mi fekundigos lin kaj multigos lin treege. Li fariĝos patro de dek du ĉefoj, kaj mi faros de li grandan popolon. Sed Mian interligon mi subtenos kun Isaak , kiun Sara naskos al vi antaŭ la venonta jaro. " Kiam li finis paroli kun li, Dio foriris de Abraham.

Rimarkoj kaj preĝoj