Vendredo, 26 junio 2020: 2a libro de Reĝoj 25: 1-12.

En la deka monato de la naŭa jaro de la regado de Cidkija, en la deka tago de la monato, Nebukadnecar, reĝo de Babel, kaj lia tuta armeo avancis kontraŭ Jerusalemon, staris ĉirkaŭ ĝi kaj konstruis sieĝajn murojn ambaŭflanke. La sieĝo de la urbo daŭris ĝis la dekunua jaro de Cidkija. En la naŭa tago de la kvara monato, kiam malsato ekkaptis la urbon, kaj la homoj ne plu havis panon, la urboj estis rompitaj. Tiam la reĝo kaj ĉiuj soldatoj forlasis la urbon nokte tra la pordego inter la du muroj, kiu estis proksime al la ĝardeno de la reĝo. Ĉar la Chaaldeoj havis la urbon ĉirkaŭita, ili iris en la direkton de la Araba. Sed la Chaaldea armeo postkuris la reĝon kaj preteriris lin en la dezerto proksime al Jeriicho, forlasita de lia tuta armeo. La reĝo tial estis arestita kaj kondukita al Riblah al la reĝo de Babel, kiu faris juĝon pri li. Li havis la filojn de Cidkija mortigitaj antaŭ liaj okuloj. Tiam li blindigis Cidkijan kaj ligis lin per kordoj kaj kondukis lin al Babel. En la sepa tago de la kvina monato (tio estis en la deknaŭa jaro de Nebukadnecar, reĝo de Babilono), Nebuzaradan, kapitano de la korpogardisto, venis al Jerusalemo kiel reprezentanto de la reĝo de Babilono. Li forbruligis la domon de la Eternulo, la palacon de la reĝo, kaj ĉiujn domojn de Jerusalem; ĉiu granda konstruaĵo detruiĝis per fajro. Tiam la Chaaldeaj trupoj, kiuj estis kun la estro de la gvardio, detruis la murojn, kiuj ĉirkaŭis Jerusalemon. Nebuzaradan, estro de la gvardio, kondukis en ekzilon la lastajn el la homoj, kiuj restis en la urbo, kaj tiujn, kiuj dezertis al la reĝo de Babel, kaj la lastan de la metiistoj. Sed iuj el la landaj malriĉuloj, Nebuzaradan, kapitano de la gvardio, postlasis kiel vinistoj kaj farmistoj.

Rimarkoj kaj preĝoj