Vendredo, 26 novembro 2021 : Libro de Daniel 7:2-14.

En vizio mi, Daniel, vidis dum la nokto, la kvar ventoj de la ĉielo ekscitis la grandan maron, el kiu eliris kvar grandegaj bestoj, ĉiu malsama de la aliaj. La unua estis kiel leono, sed kun aglaj flugiloj. Dum mi rigardis, la flugiloj estis deŝiritaj; ĝi estis levita de la tero por stari sur du piedoj kiel homo, kaj donita homa menso. La dua estis kiel urso; ĝi estis levita supren unuflanke, kaj inter la dentoj en ĝia buŝo estis tri dentegoj. Oni donis al ĝi la ordonon: "Leviĝu, formanĝu multe da karno." Post tio mi rigardis kaj vidis alian beston, kiel leopardo; sur ĝia dorso estis kvar flugiloj, kiel tiuj de birdo, kaj ĝi havis kvar kapojn. Al ĉi tiu besto regado estis donita. Post tio, en la noktaj vizioj mi vidis la kvaran beston, malsaman de ĉiuj aliaj, teruran, teruran kaj eksterordinaran forton; ĝi havis grandajn ferajn dentojn, per kiuj ĝi formanĝis kaj dispremis, kaj tion, kio restis, ĝi tretis per la piedoj. Mi pripensis la dek kornojn kiujn ĝi havis, kiam subite alia, korneto, elsaltis el ilia mezo, kaj tri el la antaŭaj kornoj estis forŝiritaj por fari lokon por ĝi. Ĉi tiu korno havis okulojn kiel homon, Kaj buŝon kiu parolis arogante. Dum mi rigardis, Tronoj estis starigitaj kaj la Antikvulo prenis sian tronon. Lia vesto estis neĝa hela, kaj la haroj sur lia kapo estis blankaj kiel lano; Lia trono estis flamoj de fajro, kun radoj de brulanta fajro. De tie, kie li sidis, elfluis fluanta fajro; Miloj kaj miloj servis al li, kaj miriadoj post miriadoj ĉeestis lin. La tribunalo estis kunvokita, kaj la libroj estis malfermitaj. Mi rigardis do de la unua el la arogantaj vortoj, kiujn diris la korno, ĝis la besto estis mortigita kaj ĝia korpo estis ĵetita en fajron, por esti forbruligita. La aliaj bestoj, kiuj ankaŭ perdis sian regadon, ricevis plilongigon de vivo por tempo kaj sezono. Dum la vizioj dum la nokto daŭris, mi vidis Iun, kiel filo de homo, venantan sur la nuboj de la ĉielo; Kiam li atingis la Antikvulon kaj estis prezentita antaŭ li, Li ricevis regadon, gloron kaj reĝecon; nacioj kaj popoloj de ĉiu lingvo servas al Li. Lia regado estas eterna regado, kiu ne estos forigita, Lia reĝeco ne estos detruita.

Rimarkoj kaj preĝoj