Vendredo, 27 decembro 2019: Unua Letero de Johano 1: 1-4.

Amataj; kio estis de la komenco, kion ni aŭdis, kion ni vidis per niaj okuloj, kion ni rigardis kaj tuŝis per niaj manoj koncernas la Vorton de la vivo – ĉar la vivo videblis; ni vidis ĝin kaj atestas pri ĝi kaj proklamas al vi la eternan vivon, kiu estis ĉe la Patro, kaj ni fariĝis videblaj al ni – tion, kion ni vidis kaj aŭdis, ni proklamas nun al vi, por ke vi ankaŭ havu kunulecon kun ni; ĉar nia kuneco estas kun la Patro kaj kun lia Filo, Jesuo Kristo. Ni skribas ĉi tion por ke nia ĝojo estu kompleta.

Rimarkoj kaj preĝoj