Vendredo, 27 septembro 2019: Libro de Haggai 1: 15b.2: 1-9.

En la dua jaro de la reĝo Dario, en la dudek unua tago de la sepa monato, aperis la vorto de la Eternulo per la profeto Aga: Rakontu tion al la reganto de Judujo, Zerubabel, filo de Ŝeliel, kaj al la ĉefpastro Josuo. , filo de Jehozadak, kaj de la restinta popolo: Kiu restas inter vi, kiu vidis ĉi tiun domon en ĝia iama gloro? Kaj kiel vi vidas ĝin nun? Ĉu ne ŝajnas al vi nenio? Sed kuraĝu do, Zerubabel, diras la Eternulo, kaj kuraĝu, Josuo, ĉefpastro, filo de Jehozadak, kaj kuraĝigu vin, ĉiuj homoj de la lando, diras la Eternulo, kaj laboru! Ĉar Mi estas kun vi, diras la Eternulo Cebaot. Jen la pakto, kiun mi faris kun vi, kiam vi eliris el Egiptujo, kaj mia spirito daŭras inter vi; ne timu! Ĉar tiel diras la Eternulo Cebaot: Unu momenton ankoraŭ iom da tempo, kaj Mi skuos la ĉielon kaj la teron, la maron kaj la sekan teron. Mi skuos ĉiujn naciojn, kaj la trezoroj de ĉiuj nacioj venos, kaj Mi plenigos ĉi tiun domon per gloro, diras la Eternulo Cebaot. Mia estas la arĝento, kaj mia estas la oro, diras la Eternulo Cebaot. Pli granda estos la estonta gloro de ĉi tiu domo, ol la antaŭe, diras la Eternulo Cebaot; kaj sur ĉi tiu loko mi donos al vi pacon, diras la Eternulo Cebaot.

Rimarkoj kaj preĝoj