Vendredo, 28 aŭgusto 2020: Unua Letero al la Korintanoj 1: 17-25.

Ĉar Kristo ne sendis min por bapti, sed prediki la evangelion, kaj ne kun la saĝo de homa elokventeco, por ke la kruco de Kristo ne estu malplenigita de sia signifo. La mesaĝo de la kruco estas malsagxeco al tiuj, kiuj pereas, sed por ni, kiuj estas savitaj, estas la potenco de Dio. Ĉar estas skribite: "Mi detruos la saĝon de saĝuloj, kaj la lernadon de la lernintoj mi forigos." Kie estas la saĝulo? Kie estas la skribisto? Kie estas la debatanto de ĉi tiu epoko? Ĉu Dio ne malsagxigis la saĝon de la mondo? Ĉar pro la saĝo de Dio la mondo ne konis Dion per saĝo, estis la volo de Dio per la malsaĝeco de la proklamo savi tiujn, kiuj havas fidon. Ĉar judoj postulas signojn kaj grekoj serĉas saĝon, sed ni proklamas Kriston krucumitan, falilon al judoj kaj malsaĝon al nacianoj, sed al tiuj, nomataj, judoj kaj grekoj egale, Kristo la potenco de Dio kaj la saĝo de Dio. Ĉar la malsaĝeco de Dio estas pli saĝa ol la homa saĝo, kaj la malforteco de Dio estas pli forta ol la homa forto.

Rimarkoj kaj preĝoj