Vendredo, 28 majo 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Marko 11: 11-26.

Jesuo eniris Jerusalemon kaj iris en la templan regionon. Li ĉirkaŭrigardis ĉion kaj, ĉar jam estis malfrue, eliris al Betania kun la Dek du. La sekvan tagon, kiam ili forlasis Betanion, li malsatis. Vidante de malproksime figarbon en folio, li iris por vidi ĉu li povas trovi ion sur ĝi. Atinginte ĝin, li trovis nenion krom folioj; ne estis la tempo por figoj. Kaj li diris al ĝi responde: "Neniu plu manĝu viajn fruktojn!" Kaj liaj disĉiploj aŭdis ĝin. Ili venis al Jerusalemo, kaj enirinte en la templan regionon, li komencis forpeli tiujn, kiuj vendas kaj aĉetas. Li renversis la tablojn de la monŝanĝistoj kaj la seĝojn de tiuj, kiuj vendis kolombojn. Li ne permesis al iu ajn porti ion ajn tra la templo. Tiam li instruis ilin dirante: "Ĉu ne estas skribite: 'Mia domo estos nomata domo de preĝo por ĉiuj popoloj'? Sed vi faris ĝin kaverno de ŝtelistoj." La ĉefpastroj kaj la skribistoj aŭdis pri tio kaj serĉis manieron mortigi lin, tamen ili timis lin, ĉar la tuta homamaso miris pri lia instruado. Kiam vesperiĝis, ili eliris el la urbo. Frumatene, dum ili marŝis, ili vidis la figarbon velkinta ĝis ĝiaj radikoj. Petro memoris kaj diris al li: "Rabeno, jen! La figarbo, kiun vi malbenis, velkis." Jesuo diris al ili responde: "Havu fidon al Dio. Amen, mi diras al vi, kiu diras al ĉi tiu monto: Leviĝu kaj ĵetiĝu en la maron", kaj ne dubas en sia koro, sed kredas tion, kion li diras. okazos, ĝi fariĝos por li. Tial mi diras al vi, ĉion, kion vi petas en preĝo, kredu, ke vi ricevos ĝin kaj ĝi estos via. Kiam vi staros por preĝi, pardonu iun ajn kontraŭ kiu vi havas plendon, por ke via ĉiela Patro siavice pardonu al vi viajn pekojn. "

Rimarkoj kaj preĝoj