Vendredo, 29 novembro 2019: Libro de Daniel 7: 2-14.

En vizio mi, Daniel, vidis dum la nokto, la kvar ventoj de la ĉielo ekscitis la grandan maron, el kiu eliris kvar grandegaj bestoj, ĉiu diferenca de la aliaj. La unua estis kiel leono, sed kun flugiloj de aglo. Dum mi rigardis, la flugiloj estis plukitaj; ĝi leviĝis de la tero por stari sur du piedoj kiel homo, kaj donis homan menson. La dua estis kiel urso; ĝi estis levita unuflanke, kaj inter la dentoj en ĝia buŝo estis tri tuŝoj. Oni ricevis la ordonon, "Supren, formanĝu multe da karno." Post tio mi rigardis kaj vidis alian beston, kiel leopardo; sur ĝia dorso estis kvar flugiloj kiel tiuj de birdo, kaj ĝi havis kvar kapojn. Al ĉi tiu besta regado estis donita. Post ĉi tio, en la vizioj de la nokto mi vidis la kvaran beston, malsaman ol ĉiuj aliaj, terura, terura kaj de eksterordinara forto; ĝi havis grandajn ferajn dentojn, per kiuj ĝi formanĝis kaj disbatis, kaj kio restis al ĝi piedpremita per la piedoj. Mi pripensis la dek kornojn kiujn ĝi havis, kiam subite alia, malgranda korno, elŝprucis el ilia mezo, kaj tri el la antaŭaj kornoj estis disŝiritaj por fari lokon por ĝi. Ĉi tiu korno havis okulojn kiel viro, kaj buŝon, kiu parolis arogante. Dum mi rigardis, Tronoj estis starigitaj kaj la Antikva prenis sian tronon. Lia vesto estis neĝe brila, kaj la haroj sur la kapo estis blankaj kiel lano; Lia trono estis flamaj fajro, kun radoj de brulanta fajro. Krianta torento de fajro elfluis de kie li sidis; Miloj al miloj servadis al li, kaj miriadoj al miriadoj ĉeestis lin. La tribunalo estis kunvenigita, kaj la libroj estis malfermitaj. Mi rigardis tiam de la arogantaj vortoj, kiujn la korno parolis, ĝis la besto estis mortigita kaj ĝia korpo ĵetita en la fajron por esti forbruligita. Al la aliaj bestoj, kiuj ankaŭ perdis sian regadon, ili ricevis plilongigon de vivo dum tempo kaj sezono. Dum la vizioj daŭrigis la nokton, mi vidis Unu kiel filo de homo venanta sur la nubojn de la ĉielo; Kiam li atingis la Antikvan Unu kaj estis prezentita antaŭ li, Li ricevis regadon, gloron, kaj reĝecon; nacioj kaj popoloj de ĉiu lingvo servas al li. Lia regado estas eterna regado, kiu ne estos forprenita, lia reĝeco ne detruiĝos.

Rimarkoj kaj preĝoj