Vendredo, 3 decembro 2021 : Libro de Jesaja 29:17-24.

Tiele diras la Sinjoro, la Eternulo:Sed tre malmulte da tempo, kaj Lebanon ŝanĝiĝos en fruktoĝardenon, kaj la fruktoĝardeno estos rigardata kiel arbaro! En tiu tago la surduloj aŭdos la vortojn de libro; Kaj el mallumo kaj mallumo vidos la okuloj de blinduloj. La humiluloj ĉiam trovos ĝojon en la Eternulo, Kaj la malriĉuloj ĝojos pri la Sanktulo de Izrael. Ĉar la tirano ne plu estos kaj la arogantuloj estos foririntaj; CXiuj, kiuj viglas por fari malbonon, estos ekstermitaj, tiuj, kies nura vorto kondamnas homon, Kiuj kaptas lian defendanton cxe la pordego kaj lasas la justulon kun malplena pretendo. Tial tiele diras la Eternulo, Dio de la domo de Jakob, kiu elacxetis Abrahamon: Nun Jakob havos nenion, pri kio hontigi, kaj lia vizagxo ne paligxos. Kiam liaj filoj vidos la faron de Miaj manoj inter li, Ili sanktigos Mian nomon; Ili respektos la Sanktulon de Jakob, Kaj ili respektos la Dion de Izrael. Kiuj eraras en spirito, tiuj akiros prudenton, kaj tiuj, kiuj trovos kulpon, ricevos instruon.

Rimarkoj kaj preĝoj