Vendredo, 30 aŭgusto 2019: Psalmoj 97 (96): 1.2b.5-6.10.11-12.

La Eternulo estas reĝo; ĝoju la tero; ĝojigu la multaj insuloj. Nuboj kaj mallumo estas ĉirkaŭ li, justeco kaj juĝo estas la fundamento de lia trono. La montoj fandiĝas kiel vakso antaŭ la Eternulo, antaŭ la Sinjoro de la tuta tero. La montoj fandiĝas kiel vakso antaŭ la Eternulo, Antaŭ la Sinjoro de la tuta tero. La ĉielo proklamas lian justecon, kaj ĉiuj popoloj vidas lian gloron. La Eternulo amas tiujn, kiuj malamas malbonon; li gardas la vivon de siaj fideluloj; el la mano de malpiulo Li savas ilin. Lumo tagiĝas por la justulo; Kaj gajecon, pro la koro. GXoju pri la Eternulo, Vi nur, kaj danku Lian sanktan nomon.

Rimarkoj kaj preĝoj