Vendredo, 30 aŭgusto 2019: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Mateo 25: 1-13.

Jesuo diris al siaj disĉiploj ĉi tiun parabolon: "La regno de la ĉielo estos kiel dek virgulinoj, kiuj prenis siajn lampojn kaj eliris renkonte al la fianĉo. Kvin el ili estis malsaĝaj kaj kvin saĝaj. La malsagxuloj, preninte siajn lampojn, ne alportis kun ili oleon, sed la sagxuloj kunportis fulmojn da oleo. Ĉar la fianĉo longe prokrastis, ili ĉiuj ekdormis kaj endormiĝis. Noktomeze, ekkriis, 'Jen la fianĉo! Eliru renkonte al li! ' Tiam ĉiuj tiuj virgulinoj leviĝis kaj trikis siajn lampojn. La malsaĝuloj diris al la saĝuloj: Donu al ni iom da via oleo, ĉar niaj lampoj estingiĝas. Sed la saĝuloj respondis: 'Ne, ĉar eble ne sufiĉas por ni kaj vi. Iru anstataŭ al komercistoj kaj aĉetu por vi mem. Dum ili foriris por aĉeti ĝin, la fianĉo venis kaj tiuj pretaj iris en la geedziĝfeston kun li. Poste la pordo estis ŝlosita. Poste la aliaj virgulinoj venis, kaj diris: Sinjoro, Sinjoro, malfermu por ni la pordon! Sed li diris responde: 'Amen, mi diras al vi, mi ne konas vin.' Tial restu veka, ĉar vi nek la tagon nek la horon scias.

Rimarkoj kaj preĝoj