Vendredo, 5 junio 2020: Dua Letero al Timoteo 3: 10-17.

Vi sekvis mian instruon, vivmanieron, celon, fidon, paciencon, amon, persistemon, persekutojn, kaj suferojn, kiel okazis al mi en Antiochio, Ikonio, kaj Lystra, persekutoj, kiujn mi eltenis. Tamen el ĉiuj ĉi aferoj la Eternulo transdonis min. Fakte, ĉiuj, kiuj volas loĝi religie en Kristo Jesuo, estos persekutitaj. Sed malbonaj homoj kaj karlatanoj iros de malbona al pli malbona, trompistoj kaj trompistoj. Sed vi, restu fidela al tio, kion vi lernis kaj kredis, ĉar vi scias, de kiu vi lernis ĝin, kaj ke ekde infanaĝo vi konas (la) sanktajn Skribojn, kiuj kapablas doni saĝon por savo per fido en Kristo Jesuo. Ĉiu Skribo estas inspirita de Dio kaj estas utila por instruado, por refutado, por korekto kaj por trejnado al justeco, por ke tiu, kiu apartenas al Dio, estu kompetenta, ekipita por ĉiu bona laboro.

Rimarkoj kaj preĝoj