Vendredo, 6 aŭgusto 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Marko 9: 2-10.

Jesuo prenis Petron, Jakobon kaj Johanon kaj kondukis ilin supren laŭ alta monto aparte. Kaj li estis aliformita antaŭ ili, kaj liaj vestoj fariĝis blindige blankaj, tiaj, kiaj neniu pli plena sur la tero povus blankigi ilin. Tiam Elija aperis al ili kune kun Moseo, kaj ili interparolis kun Jesuo. Tiam Petro responde diris al Jesuo: "Rabeno, estas bone, ke ni estas ĉi tie! Ni faru tri tendojn: unu por vi, unu por Moseo kaj unu por Elija." Li apenaŭ sciis kion diri, ili estis tiel teruritaj. Tiam venis nubo, ĵetante ombron sur ilin; tiam el la nubo aŭdiĝis voĉo: "Ĉi tiu estas mia amata Filo. Aŭskultu lin." Subite, ĉirkaŭrigardante, ili jam ne vidis iun krom Jesuo sola kun ili. Dum ili malsupreniris de la monto, li ordonis al ili, ke ili ne rakontu tion, kion ili vidis al iu ajn, krom kiam la Filo de homo releviĝis el la mortintoj. Do ili konservis la aferon por si mem, pridubante, kion signifas leviĝo el la mortintoj.

Rimarkoj kaj preĝoj