Vendredo, 6 marto 2020: Libro de Ezekiel 18: 21-28.

Tiele diras la Sinjoro, la Eternulo: Se la malvirtulo deturnos sin de ĉiuj pekoj, kiujn li faris, se li observas ĉiujn miajn leĝojn kaj faras tion, kio estas ĝusta kaj justa, li certe vivos, li ne mortos. Neniu el la krimoj, kiujn li faris, estos rememorita kontraŭ li; li vivos pro la virto, kiun li praktikis. Ĉu mi vere havas plezuron de la morto de la malbonulo? diras la Sinjoro, la Eternulo. Ĉu mi ne prefere ĝojas, kiam li deturnas sian malbonan vojon, ke li vivu? Kaj se la virtulo turnas sin de la vojo de la virto por fari malbonon, la samajn abomenindajn aferojn, kiujn faras la malvirtulo, ĉu li povas fari tion kaj ankoraŭ vivi? Neniu el liaj virtaj faroj estos rememorita, ĉar li rompis fidon kaj pekis; pro li, li mortos. Vi diras: "La vojo de la Eternulo ne estas justa!" Aŭskultu nun, domo de Izrael: Ĉu mia vojo estas maljusta, aŭ pli ĝuste, ĉu viaj vojoj ne estas maljustaj? Kiam virta homo forturniĝas de virto por fari pekon kaj mortas, estas pro la krimo, ke li devas morti. Sed se malvirtulo, deturnante sin de la malboneco, kiun li faris, faras tion, kio estas ĝusta kaj justa, li konservos sian vivon; cxar li deturnis sin de cxiuj pekoj, kiujn li faris, li certe vivos, li ne mortos.

Rimarkoj kaj preĝoj