Vendredo, 7 majo 2021: Agoj de la Apostoloj 15: 22-31.

La apostoloj kaj presbiteroj, interkonsente kun la tuta eklezio, decidis elekti reprezentantojn kaj sendi ilin al Antioochio kun Paŭlo kaj Barnabas. La elektitoj estis Judas, kiu estis nomata Barsabas, kaj Silas, ĉefoj inter la fratoj. Jen la letero donita de ili: "La apostoloj kaj la presbiteroj, viaj fratoj, al la fratoj en Antioochia, Sirio kaj Kilikia origino de nacianoj: salutojn. Ĉar ni aŭdis, ke iuj el nia nombro (kiuj eliris) sen ordono de ni ĉagrenis vin per iliaj instruoj kaj ĝenis vian trankvilon, ni unuanime decidis elekti reprezentantojn kaj sendi ilin al vi kune kun niaj amataj Barnabas kaj Paŭlo, kiuj dediĉis siajn vivojn al la nomo de nia Sinjoro. Jesuo Kristo. Do ni sendas Judason kaj Silason, kiuj ankaŭ per buŝa buŝo transdonos ĉi tiun saman mesaĝon: 'Estas la decido de la Sankta Spirito kaj de ni ne meti sur vin ian ŝarĝon preter ĉi tiuj necesoj, nome abstini sin de viando oferita al idoloj, el sango, el viandoj de strangolitaj bestoj kaj kontraŭleĝa geedzeco. Se vi restos libera de ĉi tiuj, vi faros ĝustan. Adiaŭ. '"Kaj tiel ili estis senditaj al sia vojaĝo. Alveninte al Antioochio, ili kunvokis la kunvenon kaj transdonis la leteron. Kiam la homoj legis ĝin, ili ĝojis pri la admono.

Rimarkoj kaj preĝoj