Vendredo, 8 majo 2020: Psalmoj 2: 6-7.8-9.10-11.

"Mi mem starigis mian reĝon sur Cion, mia sankta monto." Mi proklamos la dekreton de la Eternulo: La Eternulo diris al mi: "Vi estas mia Filo, hodiaŭ mi naskis vin." "Petu de mi, kaj Mi donos al vi la naciojn kiel heredon kaj la finojn de la tero por via posedo. Vi regos ilin per fera vergo; vi disbatos ilin kiel argilan teleron." Kaj nun, ho reĝoj, atentu; atentu, ho regantoj de la tero. Servu la Eternulon kun timo, kaj ĝoju antaŭ Li; kun tremo ĝoju.

Rimarkoj kaj preĝoj